Klášter Vyšší Brod

Klášeter Vyšší Brod

Krátke Info

Vyšebrodský klášter je klášter nacházející se ve Vyšším Brodě, sídlo cisterciáckého opatství Naší Paní ve Vyšším Brodě. Jedná se o jediný fungující mužský cisterciácký klášter v Česku a jednu z nejvýznamnějších kulturních památek jižních Čech. V čele kláštera stojí převor Justin Berka.

Otevírací doba

Od 1.5.2015 do 30.9.2015

Prohlídky se konají od 9:30 , začátek poslední prohlídky je v 16:30 hodin.

Od 1.10.2014 do 30.4.2015

v období mimo hlavní návštěvní sezónu jsou prohlídky pouze na základě domluvené rezervace předem, dle provozních a personálních možností kláštera. Minimální počet osob pro objednání prohlídky je osm.

Ceník

Prohlídková
trasa
Plné Snížené:
• senioři nad 65 let
• děti od 6 do 15 let
• studenti do 26 let
• ZTP
Žáci
v organizované skupině (do 15 let)
Rodinné 
• 2 dospělí + max. 2 děti do 15 let
Trasa I.Hlavní – klášter (bez prohlídky Závišova kříže) 100,- Kč 75,- Kč 40,- Kč 250,- Kč
Trasa II.(1.7.-30.9)Závišův kříž + expozice v gotických sklepení 80,- Kč 65,- Kč 30,- Kč 200,- Kč

Oficialní stránky

http://www.klastervyssibrod.cz/


Rychlá rezervace
Apartmány